Då nu och framtid

“Det är svårt att spå, särskilt framtiden” är ett ofta citerat finskt ordspråk. Jag tänkte ändå att jag skulle göra ett försök. En viktig förmåga är att lära av historien och sina rötter, så jag börjar från början. Fackhandelsdatas Butikssystem 900 kom till för att hjälpa butiker med hög andel kreditförsäljning att i snabbare takt […]