Då – Nu – Framtid

Det är svårt att spå, särskilt framtiden” är ett ofta citerat finskt ordspråk. Jag tänkte ändå att jag skulle göra ett försök. En viktig förmåga är att lära av historien och sina rötter, så jag börjar från början.

Fackhandelsdatas Butikssystem 900 kom till för att hjälpa butiker med hög andel kreditförsäljning att i snabbare takt få ut sina fakturor och därmed också snabbare få betalt. Vi ville förbättra butikernas likviditet och öka deras lönsamhet.

När vi startade på 80-talet hade Sverige en inflation runt 10%. Vi byggde därför från början in möjligheterna till att få rätt pris på rätt vara till rätt kund. Eftersom vi hade och har ett gott samarbete med leverantörer till våra kunder, så började vi även att distribuera prislistor varje månad. Detta gjorde det möjligt för butikerna att behålla och förbättra sin täckningsgrad.

Andra konkurrerande pristjänster lanserades men vi effektiviserade och tog bort behovet att fysiskt distribuera disketter. Vi kunde behålla vår del av marknaden och leverera en uppskattad och prisvärd tjänst som gjorde våra kunder lönsammare.

Hur som helst, ovan beskriver det sätt som vi arbetar på – vi är lösningsorienterade och tänker framåt! Skall vi fortsätta att vara relevanta, så får vi inte glömma rötterna. Vi måste svara upp mot butikers behov nu och i framtiden precis som vi gjorde när vi började.

Nu har vi återigen en hög inflation och behovet av vår prisuppdateringstjänst är lika viktig idag som när den introducerades på 80-talet. Men vad mer kommer dagens höga inflation i kombination med dagens nya teknik att föra med sig? En sak kan ju vara behovet av att snabbare kunna ändra pris i butikerna. Det kan nu vara dags för ett ännu större genombrott för de elektroniska hyllkantsetiketterna.

Vi ser elektroniska hyllkantsetiketter som en del i de butiksdatalösningar vi erbjuder. Vi utvärderar olika lösningar som finns tillgängliga och har kommit fram till några kandidater.

Framtiden då? Vad har den för utmaningar. Vi har ju konstaterat att mycket handel koncentreras, antingen till köpcentra eller till större webbhandelsplatser. Att förstå varför detta sker är en nyckel till vilka åtgärder man kan göra.

Konsumenterna vill ha:

  • Ett stort utbud.
  • Låga priser
  • Känna sig trygg med köpet
  • Närhet
  • Kompetens
  • Upplevelse

 

Hittills har mest utbud och pris varit drivande i flytten mot webb och köpcenter. Utbudet i ännu större grad till att driva mot webbhandel.

Små butiker i glesbygd, kommer inte att kunna förse konsumenten med dessa värden lika bra som tex webbhandel.

Då får man titta på och förädla de kriterier som man också vill ha och som webbhandel är
dålig på. Som trygghet, närhet, kompetens och upplevelse.
Fackhandelsdata tänker ta fram och visa produkter som vi tror kommer att effektivisera
fysiska butikers kapacitet på dessa områden och på det sättet erbjuda konkurrenskraftiga
alternativ till lågt pris och webbhandel.
Vi ser fram emot att fortsätta vara den fysiska butikens hjälpande hand!

 


Ulf Catoni 2022-10-10