Om oss

Delägarna

Jörgen Folkesson, VD

Birger Olofsson, ekonomichef

Ulf Catoni, systemchef

Fackhandelsdata är ett svenskt dataföretag med egenutvecklade programvaror. Vi erbjuder affärslösningar med skräddarsydda funktioner. Vi är en leverantör och en utvecklare med stor kompetens och många års erfarenhet av att ta fram och installera moderna och tillförlitliga butiksdatasystem.

Vi är också en distributör i Sverige av olika kassaregister. Vi har ett stort nätverk av befintliga kunder. Vi jobbar långsiktigt tillsammans med våra kunder och är stolta över att kunna erbjuda kontinuitet i kombination med nyutveckling. Vi har sedan 1985 arbetat med butiker med varierande sortiment och levererat stabila och användarvänliga system. Bland våra kunder finns kedjor, franchise och fristående butiker och vi har lösningar för såväl den mindre handlaren som till de mycket stora. Lösningar för den nystartade butiken och till samverkande butiker inom en kedja. Vi har tillgång till en stor artikeldatabas från olika leverantörer. Vi erbjuder butiker kompletta kassalösningar som innehåller maskin- och programvara, installation och support. Vi har förmånliga uppgraderingspaket vilket underlättar ett byte till någon av våra kassalösningar. Vi gör det också enklare för dig som butiksägare att byta till ett av våra system tack vare vår stora artikeldatabas.

Fackhandelsdata i Stockholm AB startade verksamheten 1985. Då för att skapa en faktureringstjänst för butiker med stor andel kreditförsäljning. En tjänst som förbättrade, förenklade och snabbade upp debiteringen av kunderna. Vår affärsidé är idag att erbjuda branschanpassade datalösningar och affärssystem samt egenutvecklade applikationer till detaljhandeln. Rätt pris på rätt vara till rätt kund. Komplicerade behov och frågeställningar är vi specialister på. En gemensam nämnare mellan oss och våra kunder är att vi förstår att kunden behöver vara i centrum. Därför är våra system byggda på ett butiksanpassat sätt.
För våra kunder bistår vi med ett supportteam som svarar på frågor och gör sitt bästa för att hjälpa till när problem uppstår. Vårt utvecklingsteam tar fram nya programmoduler och funktioner och lyssnar efter behov hos våra kunder. Fackhandelsdata är en komplett leverantör som samarbetar med ett antal utvalda partners för att på bästa sätt kunna förpacka och erbjuda en helhetslösning. Sedan 1985 har vi genom våra erfarna konsulter lotsat kunderna vidare i sin verksamhet. Från behovsanalys via kravformuleringar till implementering och uppföljning. Kontinuitet, långsiktig service och support är viktigt för både oss och våra kunder.Bland våra kunder finns fristående butiker, grossister, kedjor och kedjeanslutna butiker. Vi erbjuder centrala lösningar för både kedjor och leverantörer. Vi har lösningar för butiker och verksamheter med behov av ett stort antal arbetsplatser såväl som till den mindre butiken som önskar hyra ett kassaprogram och en kassa.

Vi har varit Casios svenska distributör och ger idag fortsatt support på Casios kassor genom vårt kassateam.  Vi ersätter idag Casios driftsäkra kassor med kassor av modellen CHD.

För att komma direkt till CASIO klicka här 

Milstolpar

1985 – Uppstart av Fackhandelsdata
i Stockholm AB.
1986 – Faktureringstjänst skapades för att butikerna snabbt skulle kunna debitera sina kunder.
1987 – Samarbete med Datagruppen om utveckling av ett kassa- och faktureringsystem ett projekt reform 90 med modernisering av färghandels som mål.
Detta gav namnet System 900.
1988 – Jörgen Folkesson och Ulf Catoni blir en del av teamet på FHD.
1989 – System UNIC började utvecklas.
1990 – Datagruppen köptes av ADS anker och då såldes även aktierna i FHD till dem och FHD flyttade in i Datagruppens lokaler på Södermalm.
1992 – Birger Olofsson och Göran Minten köpte FHD aktierna av ADS. 
Kotoret flyttade från Södermalm till Gubbängstorget.
1996 – Kontor i Malmö tillkom.
2003 – Kontor i Vänersborg tillkom.
2004 – FHD_Kompass började utvecklas som ett examensarbete på KTH. 
2008 – Göran skulle gå i pension och hans aktiepost köptes då av Ulf Catoni och Jörgen Folkesson, senare reglerades så att de tre ägarna hade lika stora andelar. 
Huvudkontoret flyttade från Gubbängen till Gränna och ett kontor i Knvista tillkom. 
2009 – Ny kassalag som sätter fart på utvecklingen. FHD_Register föds. 
2013 – Fackhandelsdata blir Sveriges distrubitör för CASIO.
2018 – Klarna för System Fackhandel och System UNIC.
2019 – Utvecklades elektroniska fakturor för samtliga system. 
Kortkoppling till Bambora för System UNIC och System Fackhandel. 
Handterminal med Android började användas.
2020 – Smidig frakthantering för System Fackhandel.
Swish-handel för System UNIC och Fackhandel.
FHD_Kompass koppling till Fortnox.
2021 – Web900 ett gränssnitt som gör att du i realtid och överskådligt kan se butikens försäljning. 

Samarbetspartners