Butiken, Golvman säljer allt som har med golv och färg att göra, men de gör även en del jobb åt kunderna. De får hela tiden utmanas i att konkurrera med internet-handeln, likväl som många andra butiker.

Butiken har använt sig av Fackhandelsdatas system, FHD_Kompass, sedan 2016 då butiken bytte från en traditionell kassa till Fackhandelsdata. Butiken valde just Fackhandelsdata för att deras färgleverantör har det i sina egna butiker. Det gjorde att det kändes tryggt med färgleverantörens erfarenhet av systemet innan och att delar av Golvmans sortiment redan fanns i databasen. 

Tack vare bytet till Fackhandelsdata och systemets olika funktioner har arbetet för butiken och de anställda förenklats väldigt mycket. Tillexempel så kan butiken numera inventera på ett mycket effektivare sätt. Butiken gör även följesedlar på återkommande kunder för att sedan kunna printa ut och fakturera på ett enkelt sätt. Detta är en funktion som verkligen underlättar i bokföringen. Systemet gör att man smidigt kan uppdatera sortimentet och dess priser, vilket är mycket tacksamt då butiken har alla sina varor inlagda i kassan. Tidigare hade det tagit ungefär en vecka för att kunna inventera hela sortimentet när allt gjordes förhand, det skulle skrivas och räknas förhand. Med Fackhandelsdata tar det inte mer än en dag att uppdatera priser och inventera. Detta sparar butiken tid, vilken butiken istället kan lägga på sina kunder.

En av butiksarbetarna har pratat mycket med delar av Fackhandelsdatas utvecklings-team, och ombyggnad i systemet har kunnat göras. Slutresultatet har blivit mycket bra. Ett idéutbyte som varit fruktbart för båda parter.