”Vår kompetens utvecklas i takt med att kunder kommer till butiken med mer information.”

Inspiratören — en del av Colorama. Inspiratören i Halmstad har funnits i lokalerna i området vid flygstaden sedan 2007 efter att  tidigare legat inne i centrum. Det är en stor och rymlig butik med mycket högt i tak, både fysiskt och mentalt. Medarbetarna har kunden i fokus och en bred kompetens om allt inom färg, tapet, golv och mattor. Inspiratören är en av två butiker i Halmstad som hänger ihop under samma system. 

De har i många år använt versioner av 900 Fackhandel, i drygt 30 år och är nöjda med det. De får hjälp när de behöver och när de för några år sedan hade en process med krockar (tiden före snabbare fiber) i och med att två butiker med samma system fanns på två olika fysiska platser, så löste det sig snabbt efter kommunikation med Fackhandelsdata. Något som betyder mycket för Inspiratören är att få snabb och bra hjälp när man behöver det, och det funkar väldigt bra i kontakt med Fackhandelsdata. 

Systemet är “generationsfritt”, det är enkelt att lära ut och att  lära sig oavsett om man har jobbat i ett annat system tidigare eller kommer dit som sommarvikarie. Det är väldigt bra på att effektivisera personalen i butiken, en hel sommar går inte åt till att lära sig kassan. De har haft ny personal som har uttryckt att system från tidigare jobb har varit väldigt krångliga att lära sig och att detta är väldigt lätt att sälja i för att sedan snabbt komma till betalningsval som tex kortköp.

Under resan från 2007 till idag har det skett mycket. Bland annat från kunden har det skett mycket, många kunder kommer idag in med mycket information och vet precis vad de söker. Detta ökar kraven på kompetens hos säljaren men minskar också springet i butiken vilket gör att köpet blir mer effektivt. Under de senaste åren har de sett att hemmafixarna tagit på sig arbetshandskarna för att fixa hemma när semestern har behövt ställas om.

Innanför butikens väggar jobbar sedan ett par år, en av sönerna till ägarna. Detta blir butikens tredje generation av handlare och den tredje generationen som är kunder till Fackhandelsdata och jobbar med deras butiksdatalösningar. . 

Framtiden för butiken återstår och se, men planer finns det gott om. De vill utveckla e-handelsbutiken så att marknaden för att även handla färg online ska kunna mogna till, just nu ser de att det till största del är tapeter som säljs online.