”Vår vision är att det ska vara en upplevelse för både återkommande och nya kunder – ett utflyktsmål när du åker till Boarp.”

Boarp är ett område utanför Båstad och hela området jobbar tillsammans för att vara en unik plats och att vara ett utflyktsmål, där målet är att man ska hitta många olika saker som också skiljer sig från köpcentrum. Ladan i Boarp tror och hoppas att kunderna känner att det är en upplevelse att handla hos dem och att de ser ett varierat sortiment som är säsongs- och situationsanpassat och lyssnar in vad som efterfrågas av kunderna.

Fackhandelsdata har varit med på butikens resa sedan 2003/2004 och sedan dess har butiken gått från en liten till en rätt stor butik, och de känner fortfarande att Fackhandelsdata kan bidra till utveckling.

Genom den långa relationen som Ladan i Boarp och Fackhandelsdata har, känner butiksinnehavarna att Fackhandelsdata verkligen förstår att det är bråttom när de ringer, speciellt under högsäsongen. När de ringer känner de att de får den hjälpen de behöver och att Fackhandelsdata delar inställningen att kunden är viktigast.

Ladan i Boarp använder sig mycket av systemet, System UNIC, både för lagersaldon, statistik och beställning det är butiken väldigt tacksam för då det sparar mycket tid och pengar att kunna ha allt på samma ställe. Ett system för alla behov.

”Det betalade sig väldigt snabbt.” – säger en av butiksinnehavarna

Statistiken används för att effektivtisera och förenkla personalbemannaning inför storhelger och högsäsong – till de dagar där de kan behövas extra.