Presskontakt

Användarpolicy av vår logga:

Du får använda våran logga för att marknadsföra dig som kund till oss. 

Du får använda vår logga i eventsyfte där vi kommer delta. 

Du får inte använda vår logga för att göra oss ansvariga för något som vi inte är eller en produkt som inte är våran.

Du får inte använda vår logga på ett sätt som talar illa om vårt varumärke.

Du får inte använda vår logga för politiskt ändamål.