Våra system

900 Fackhandel

900 Fackhandel är vårt affärssytem med många programfunktioner för fakturerande fackhandel. 

900 UNIC

900 UNIC är vårt affärssystem för olika typer av kontanthantering.