Våra system

900 Fackhandel

900 Fackhandel är vårt affärssytem med många programfunktioner för fakturerande fackhandel. 

900 UNIC

900 UNIC är vårt affärssystem för olika typer av kontanthantering. 

CASIOs olika kassasystem hjälper till att optimera affärsprocesser i ett brett spektum av handelsplatser.