När jag träffar Väsby Färghall så möter jag en kund med stort framåtdriv men också en kund som noga tänker efter innan man tar ett beslut. Hur kommer detta påverka rörelsens framtid och vad behöver våra kunder idag?

Beundransvärt och något jag tror att många fler behöver våga göra, är att ta långsiktiga beslut som också håller i längden. I lägen som uppstod med COVID-19 och nu med inflationen, så fanns och finns här ett lugn genom sansade beslut gjorda med eftertänksamhet och med en tydlig riktning. Men här finns också en butik som vill ge de anställda de bästa förutsättningarna och en trevlig arbetsmiljö.

Tredje generationens färghandlare Linn och John driver farfars färghandel i Upplands Väsby sedan några år tillbaka. Butiken öppnades 1942 av farfar och togs sedan över av pappa Calle som än idag emellanåt jobbar i butiken. 

 

“Han är egentligen pensionär men tycker det är kul att jobba. Han är social och så, han springer lite och hjälper dem och det blir ju så man har ju väldigt tät kontakt och vi har fina relationer till våra målare och så där så. Då är det kul liksom.

 

Sedan drygt 30 år har butiken funnits i de nuvarande lokalerna som utgör Väsby Färghall. Då var Calle med och byggde butiken som står där idag.

Under pandemin gick allt och alla på högvarv, både personal och kassor för alla hemmaprojekt som skulle göras. Det var deras bransch som fick en boost och en av deras utmaningar var då att hitta folk som kunde jobba.

Väsby Färghall var tidiga på bollen när det handlade om att ta in Fackhandelsdata som sin systemleverantör. De har använt olika versioner av System 900 under många år.  

 

“Vi är rätt så självständiga för att vara med i Colorama och av de andra butikerna som är lite som oss har ju i princip alla ett system från Fackhandelsdata.”

 

Butiken är stabil och tar noga begrundade beslut för att inte göra något drastiskt som faller pladask från högsta våningen. Att ta beslut som är väl genomtänkta är något butiken kommer fortsätta göra. 

Speciellt nu när rådande omständigheter innebär prisökningar på alla håll. Men de fortsätter att testa nya saker och jobbar med att mäta och jämföra försäljning och efterfrågan för att hitta rätt sortimentmix till butiken.

“Du måste liksom vara med i matchen” är något som John upprepar i vårt möte och som butiken strävar efter genom att även ha en webbutik som gör det enkelt för kunden att kunna beställa hemifrån.

Butiken värderar högt Fackhandelsdatas tillgängliga och snabba support som ger hjälp över telefon när så behövs. Behoven är enkel och snabb support i stället för att leta i en instruktionsbok.

Att vara med i matchen innebär att hålla en god service och att vara en pin på kartan, sälja relevanta produkter och kunna sitt sortiment. Att erbjudanden och priser är relevanta, detta gör butiken bland annat genom att erbjuda prisgaranti på tapeter.

 

“Vi är ju den lokala butiken med en väldig förankring i kommunen.”  

 

Väsby Färghall prioriterar bra service och ger kunderna detta. Man behöver inte kunna varje molekyl av vad en färgburk innehåller utan det handlar om att vara serviceminded och ha en god attityd gentemot kunderna. Med det kommer man långt.

 

“Vi vill ha ordning och reda, många tycker att vi har en fin butik och det vill vi ha. För man tillbringar så mycket tid på sitt jobb och skulle man gå runt och se att här var mörkt, ostädat och ofräscht, så tror jag inte att vi skulle må så bra.”