Web900

Web900 är det smarta grafiska tillägget till System 900. Programmet Web900 startar du enkelt genom att ange en adress i din vanliga webbläsare. Detta innebär att du kan köra Web900 i din stationära dator, i din bärbara datoreller i din mobil.Web900 är säkert. Är du utanför den egna butikens nätverk, kanske hemma eller på semester, startar du först en skyddad uppkoppling och därefter programmet i din webbläsare. Web900 innehåller massor av snabba verktyg som hjälper dig i din verksamhet:

 

– Du kan följa din försäljning i realtid

– Du kan titta på och söka efter kvitton, följesedlar och fakturor. Hämta kopia, skriv ut pdf

– Du ser direkt din orderstock

– Du ser kunder, artiklar och priser

– Säljstöd

– Visar status för expeditionsorder/pafforder

– Ger dig många olika statistikurval

– Säljtävling, vem är bäst på att sälja utvalda artiklar

– Se kundfordringarna, vem har inte betalt, välj pdf-kopia faktura och skickapåminnelse

– Hämta statistik och listor direkt i Excel-format eller skriv ut som pdf

– Hjälper dig sammanställa underlag till leverantör för offertstöd, i Excel-

Broschyr